Kako razgovaramo kad razgovaramo?

“…ljudi žele da drugi o nama misle što je najbolje moguće jer ljudi nisu ponosni na svoju posebnost.” Razgovor je stvarnost koja se ne tiče samo profesionalnih komunikologa današnjeg vremena. O razgovoru kao sredstvu komunikacije razmatrali su mislioci iz prošlih vremena, što bi moglo biti od interesa za one koji  žele vidjeti razmišljanja prijašnjih generacija…